De stichting

De stichting, ‘de Culemborgse Stichting van Volkstuinen’, komt direct voort uit de in oktober 1917 opgerichte ‘Culemborgsche Tuinbouw Vereeniging’. De exacte datum van oprichting van onze rechts voorganger is helaas niet meer te achterhalen.

Op 5 juli 1920 werd bij notariële akte de vereniging omgezet in een stichting. Op 12 oktober 1983 werden de statuten geactualiseerd en sindsdien vormen deze de basisregels, waarnaar wordt gehandeld.

Deze basisregels zijn in algemene termen gesteld en bieden in beperkte mate houvast voor de rechten en plichten van bestuur en de huurders, ook wel pachters of tuinders genoemd. Deze rechten en plichten zijn verder uitgewerkt en tot nu vastgelegd in het individuele huurcontract. Deze rechten en plichten worden medio 2016 getransformeerd naar het huishoudelijk reglement, waarnaar in het individuele huurcontract wordt verwezen en waarvan het deel uitmaakt.

volkstuinen-culemborg-3