Bericht van het bestuur – maart 2022

In deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Verder nieuws over plantjesruilen op de tuinmarkt bij het weeshuis, gebruik van de info borden op de tuin en enkele aandachtspunten betreft het onderhouden van de tuin.

Start nieuw seizoen!

Na de vreselijke storm van even terug laat het zonnetje laat zich weer zien en alles begint weer te groeien. Het nieuwe tuinseizoen gaat van start! De containeracties zijn afgerond. Het is tijd om de plannen welke in de winter gemaakt zijn tot uitvoer te brengen.

Afscheid en voorstellen

Binnen heb bestuur zijn er wat verschuivingen.

Helaas zal op 1 april 2022, onze voorzitter Dhr. Willem Luikinga het bestuur om gezondheidsredenen verlaten. Hij heeft zich altijd vol passie ingezet voor de stichting en we zullen hem enorm gaan missen. Wij zullen hem in kleine kring in het zonnetje zetten en hem op passende wijze bedanken.

Sommige van jullie zullen hem al jaren op de tuin zien. Hij zal het vast leuk vinden als u een stukje ter afscheid voor hem schrijft. Dit mag gestuurd worden naar: Info@culemborgsevolkstuinen.nl . Wij zullen dan zorgen dat dit aan hem overhandigd wordt.

Ons algemeen lid: Dhr. Ron de Kroon is helaas gestopt per 1 januari 2022. We willen hem hierbij ook super bedanken voor zijn inzet.

Ons bestuur ziet er dan per 1 april als volgt uit:

Dhr. Rob Welschen, voorzitter. Rob heeft zich vorig jaar aangesloten bij het bestuur. Hij is tevens het aanspreekpunt voor Lage prijs.

Dhr. René Stauthamer, Penningmeester. René is al jaren een bekend gezicht binnen het bestuur.

Mevr. Hanna Lippinkhof-Adema, 1e secretaris. Zij doet dit nu alweer voor het vierde jaar. Zij houdt de mailbox bij, zorgt voor de algemene communicatie naar de tuinders en is het aanspreekpunt voor Hoge prijs.

Dhr. Helmut Weyzig, 2e secretaris. Helmut is nu al weer bijna een jaar binnen het bestuur werkzaam. Hij zal zich vooral op de achtergrond bezighouden met bijv. de website en administratie.

Mevr. Carla van Veghel, Algemeen lid, beheer. Zij is sinds vorige herfst verantwoordelijk voor de inname en uitgifte van de tuinen en de wachtlijst.

Inspectie van de tuinen

Sinds de corona pandemie is het aantal aanmeldingen enorm! Op dit moment staan er +/- 65 mensen op de wachtlijst. Omdat er zoveel mensen wachten op een tuin hebben we besloten voorlopig geen “dubbele tuinen” meer uit te geven.

Zeker met het oog op de lange wachtlijst zullen we ook strenger omgaan met achterstallig onderhoud. Dit omdat we het niet eerlijk vinden naar de mensen welke op de wachtlijst staan te popelen om te beginnen. We vragen u dan ook te houden aan de regels van het reglement want waarschuwingen uitdelen en ontvangen is voor niemand leuk.

In april zal het bestuur de tuinen inspecteren (schouw houden) om te kijken of de tuinen actief gebruikt worden. We willen dan zien dat de tuin klaar is gemaakt voor het nieuwe seizoen en er consumptie gewassen worden geteeld.

Nog even uw aandacht voor de volgende punten:

Onderhoud berm

Bij een aantal tuinen is er flinke achterstand in het schoonhouden van de “berm” tussen de tuin en het pad, dit hoort ook bij het onderhouden van uw tuin. Graag actie door hen die het aangaat. Dit onkruidvrijhouden is voor het behoud van het pad en om dure reparatiekosten te voorkomen. We zullen dit jaar tijdens de schouw extra letten op het vrijhouden van de berm.

Voor de tuinen aan de rechterkant van lage prijs (met de rug naar de molen gezien) geldt dat de grond in de berm niet te diep bewerkt mag worden omdat hier drainagebuizen onder liggen welke anders beschadigd kunnen raken. I.v.m. de afwatering liever geen tegels plaatsen op deze strook. Grind is nergens op de tuin toegestaan omdat dit toch met de tijd in de grond terecht komt.

Dit jaar zal er geen onkruid gebrand worden, dit had niet het gewenste effect.

Nachtschade familie

Later, in mei zullen we kijken of de planten uit de nachtschade familie (zoals aardappels) op het juiste stuk zijn geplant in verband met wisselteelt. Dit jaar is dat op het achterste 1/3e deel van de tuin. De opdeling van de tuin is in 3 gelijke delen van het middenpad tot de achterkant van uw tuin. We zijn hier bij de aardappels hier heel streng in. Als de planten niet juist staan zullen deze moeten worden verwijderd.

Gebruik van plastic bouwmaterialen

In de winter zien we vaak dat het plastic (met de tijd) vergaat en in stukjes uiteenvalt en zo in ons milieu terechtkomt. In de winter is het daarom niet meer toegestaan om ongewapend of verweerd plastic op de tuin te hebben.

Storten van los materiaal

Om de parkeerplaats netjes te houden is het verboden om houtsnippers op de parkeerplaats te storten. Op Lage prijs dit graag (tijdelijk) storten op het asfalt of op Hoge prijs op een bouwzeil. Het is namelijk heel lastig om los materiaal tussen het gravel op de parkeerplaats te verwijderen.

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen:

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het gebruik van chemische groei- en bestrijdingsmiddelen, welke in toenemende mate doordringen in onze voedselketen en de biodiversiteit aantasten. We willen bij deze nogmaals benadrukken dat het gebruik van chemische bestrijdings-, groei- en gewasbeschermingsmiddelen op onze complexen niet is toegestaan. Voor tips over milieuvriendelijk tuinieren kunt u de website van Velt en Natuur en milieu raadplegen.

Vraag en aanbod, gebruik van info borden:

Bij de ingangen van de complexen staan groene kastjes/info borden. Deze zullen binnenkort een opknapbeurt krijgen. Deze zijn niet alleen voor bestuursmededelingen bedoeld maar ook voor bijvoorbeeld vraag en aanbod van tuinders! Jullie zijn vrij om hier gebruik van te maken.

Plantjesmarkt/tuindag bij het weeshuismuseum:

14 mei is er een tuindag bij het weeshuismuseum. Het lijkt ons leuk om daar een kraam te bezetten met de volkstuin waar onze tuinders met trots gekweekte plantjes met elkaar en andere Culemborgers kunnen uitwisselen. De sfeer is hier altijd erg leuk en gezellig. Mocht je hierbij willen helpen of ideeën hebben om een leuk contact moment te creëren dan horen wij dit graag!

https://lingestreek.nl/evenementen/19200/

Rest ons niets anders om jullie een heel plezierig en vruchtbaar tuinseizoen te wensen!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Culemborgse stichting van Volkstuinen

Hanna Lippinkhof -Adema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *