De Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Logo-keurmerk

Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stoffen en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst is richtinggevend voor particuliere tuinliefhebbers en heeft een verplichtend karakter voor deelnemende verenigingen aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

Voorkomen is beter dan bestrijden

Chemische bestrijdingsmiddelen verontreinigen grond- en oppervlaktewater en zijn gevaarlijk voor mens en dier. Tuinliefhebbers met hart voor de natuur en zorg voor het milieu gebruiken geen of desnoods zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Het beste is om preventieve gewasbescherming toe te passen door bijvoorbeeld:

 • –  organische mest in plaats van kunstmest
 • –  ruime plantafstand
 • –  doordacht water geven
 • –  ruime vruchtwisseling
 • –  gekeurd zaai- en pootgoed
 • –  combinatieteelt
 • –  insectengaas
 • –  diervriendelijke inrichting van de tuinA. Welke bestrijdingsmiddelen kunnen tuiniers desgewenst inzetten?
 1. Alle middelen zonder een toelatingsnummer (vaak een “N-nummer”) van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op de verpakking.
 2. Alle middelen van Ecostyle met een toelatingsnummer, uitgezonderd Ultima.
 3. Middelen met een toelatingsnummer, die uitsluitend – en niet in combinatie metandere werkzame stoffen – de volgende werkzame stoffen bevatten: – Azijnzuur
  – Organische vetzuren (pelargonzuur/nonaanzuur en/of decaanzuur) – Pyrethrinen/pyrethrum- Pyrethrinen/pyrethrum en koolzaadolie – Minerale oliën
  – Zwavel

Noot: Ook de meeste hierboven genoemde middelen, hoewel “minst-milieubelastend”, blijven in meer en soms mindere mate schadelijk voor de biodiversiteit en kunnen zeker bij ondeskundig gebruik gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organische vetzuren. Het is daarom uitermate belangrijk dat de middelen strikt volgens de gebruiksvoorschriften toegepast worden.

B. Welke meststoffen kunnen tuiniers desgewenst inzetten?

Kunstmest gaat niet samen met natuurlijk tuinieren. Het verstandige alternatief is organische of biologische meststoffen. Deze lijst geeft een indicatie welke meststoffen in het kader van het natuurlijk tuinieren verkocht of ingezet kunnen worden. Deze lijst is een richtlijn en heeft niet de pretentie om volledig en uitputtend te zijn, daarvoor is het aanbod van kunst- en organische mest gewoon veel te groot. Bij twijfel omtrent een bepaald product: raadpleeg het AVVN.

Wat kan wél gebruikt worden:

Organische mest als rundermest, paardenmest etc.
Gedroogde koemest, koemestkorrels, bloedbeendermeelkorrels Culterrakorrels

En verder ook:
Compost – al dan niet van eigen tuin

Uit de handel hebben schone, zeer schone en eco-compost de voorkeur.

Stoffen voor bijbemesting:

Bloedmeel en Hoornmeel (stikstof) Natuurfosfaat en beendermeel (fosfaat) Vinasse (kalium)
Kieseriet (magnesium)

Gesteentemelen als toevoeging aan mest en compost

Zoals Basaltmeel, Bentoniet, Edasil, Lavameel.

Kalkmeststoffen

zoals Dolomiet, Dolokal, bd-Mearl, schuimaarde en zeewierkalk

Tenslotte

Van diverse firma’s de biologische enkelvoudige of meervoudige mestproducten. Dat biologische of organische moet dan wel uitdrukkelijk op de verpakking staan.

Voorbeelden van wat u veel beter niet kunt inzetten:

NPK-korrels (bijv. 12-10-18) (Tripple)Superfosfaat Kalkemon(salpeter) Kalisalpeter

Kalksalpeter Ammoniumsalpeter Chilisalpeter Thomasslakkenmeel Thomaskali

Kali 40 (60) Kopersulfaat Bitterzout Patentkali

Deze lijst geldt vanaf 23 maart 2015.
Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.

Landelijke organisatie voor hobbytuinders

www.avvn.nl

nllogo