Verbod op chemische groei- en gewasbestrijdingsmiddelen vanaf 2019

Beste tuinders,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.chemische groei- en gewasbestrijdingsmiddelen

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het gebruik van chemische groei- en
bestrijdingsmiddelen, welke in toenemende mate doordringen in onze voedselketen.

Mede als gevolg hiervan ontstaat er een toenemende belangstelling voor een natuur-
lijke manier van verbouwen van eigen groente, fruit en andere eetbare gewassen,
waarbij, indien noodzakelijk, natuurlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Ook de overheid ontmoedigt het gebruik van kunstmatige middelen in de landbouw
en verbiedt het gebruik ervan in openbare ruimten.

Het bestuur wil actief sturing geven aan deze ontwikkeling door uiteindelijk, vanaf
2019 het gebruik van chemische groei- en gewasbestrijdingsmiddelen op onze
volkstuincomplexen niet meer toe te staan.

Wij zijn ons ervan bewust dat het omschakelen naar een natuurlijke manier van
tuinieren voor een aantal tuinders wellicht enige gewenning en dus tijd vraagt.
Op onze site (www.culemborgsevolkstuinen.nl)  geven wij u meer informatie. Uw
inbreng over dit onderwerp is van harte welkom en kunt u mailen naar
info@culemborgsevolkstuinen.nl.

vriendelijke groet namens het bestuur,

Willem Luikinga

voorzitter