Vandalisme en vernielingen

Ondanks dat het terrein met de tuincomplexen verboden terrein is voor onbevoegden is het ten alle tijden publiekelijk toegankelijk. Diverse vormen van vandalisme of vernielingen hebben zich spijtig genoeg in het (nabije) verleden voorgedaan, waarvan diverse tuinders melding hebben gemaakt bij het bestuur van de stichting.

Anders dan bij een gebouw of ruimte zijn de drie volkstuincomplexen die de Culemborgse Stichting van Volkstuinen verhuurd, niet af te sluiten van de buitenomgeving. Dit is ook niet wenselijk daar alle tuinders naar alle vrijheid en op de door hen gewenste tijdstippen moeten kunnen genieten van het tuinieren op hun tuin.

Als bestuur houden wij derhalve het terrein nauwlettend in de gaten en vragen de tuinders om hetzelfde te doen om elke vorm van vandalisme of vernieling te voorkomen. Mocht er zich onverhoopt een dergelijke situatie toch voordoen, dan wijzen wij u op het doen van aangifte.

Het is belangrijk aangifte te doen omdat de politie de informatie uit aangiftes registreert. Op basis van deze informatie worden analyses opgesteld welke de politie in staat stelt om gerichter acties te ondernemen zoals extra surveillances of het inzetten van opsporingsmiddelen. Soms leiden maatregelen op basis van deze analyses ertoe dat de politie alsnog de daders achterhaalt van het delict waarover eerder aangifte is gedaan. Ook gemeenten gebruiken deze analyses om bijvoorbeeld (preventieve) maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van extra camera’s of verlichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *