Wie zijn de tuinders en waarom tuinieren zij?

Het tuindersbestand, thans ongeveer 170 personen, telt zowel jongeren als ouderen met soms heel diverse achtergronden. Zij vormen een samenleving in het klein en delen een gemeenschappelijke belangstelling voor een eigen volkstuin.

Deze belangstelling komt voort uit verschillende motieven.

Veel tuinders zien het als een aangename en gezonde vrijtijdsbesteding. Maar ook ideologische, sociale en financiële motieven spelen bij een aantal een rol.

Het is aangenaam, omdat tuinieren een recreatieve functie heeft. Vooral gezondheidsoverwegingen zijn voor veel tuinders aanleiding om met een tuin te beginnen, omdat je in je eigen onbespoten groenten – en uiteraard andere gewassen – kan telen. Maar ook omdat het werken op de tuin in de buitenlucht voldoende lichaamsbeweging vraagt.
Voor sommige tuinders tellen meer ideologische motieven: zorg voor de natuur uit oogpunt van
een verantwoord ecologisch rentmeesterschap.
Onverwachte ontmoetingen met tuinders uit andere culturen kunnen tot verrassende ervaringen en uitwisselingen leiden. Sociale motieven spelen dan ook bij een aantal tuinders een rol.

Tenslotte zijn er tuinders, waarvoor ook financiële motieven gelden: zij vinden het niet alleen nuttig om eigen voedsel te telen, maar zien ook de financiële voordelen om zelfvoorzienend te zijn.

volkstuin-in-culemborg-4