Tuin Huren

Aanmelding
Belangstellende huurders voor een volkstuin dienen zich onder vermelding van
de persoonlijke gegevens, adres en telefoonnummer(s) per mailadres aan te melden bij de secretaris van de stichting. Bij de aanmelding kan de huurder aangeven naar welk complex de voorkeur uitgaat.

Wachtlijst
Indien er op het moment van aanmelding geen tuin beschikbaar is, wordt de belangstellende huurder op een wachtlijst geplaatst. Overeenkomstig de volgorde van aanmelding wordt een volkstuin toebedeeld. Huurders die reeds in het bezit zijn van een tuin, kunnen met voorrang een andere tuin worden aangeboden. Een familielid of een andere belanghebbende (ter interpretatie van het bestuur) kan indien gewenst het gebruik van een tuin met een nieuw contract contractueel overnemen. Indien er geen wachtlijst is, kan een tuinder een tweede tuin huren.

Ingebruikname
Na betaling van de 1ste factuur en na ondertekening van het contract kan de huurder de tuin in gebruik nemen op de overeengekomen datum. De huurder aanvaardt de tuin en eventuele bijbehorende opstallen in de staat van onderhoud, waarop het zich op het moment van ingaan van de huurcontract bevindt en ziet af van alle acties of vorderingen wegens al dan niet verborgen gebreken.

Huurprijzen

*) Indien Tuinder na aanvraag later alsnog een sleutel wil ontvangen

AANMELDEN

U kunt uzelf aanmelden via het contactformulier op deze website

http://www.culemborgsevolkstuinen.nl/contact/