Verschillende manieren van tuinieren

De verschillende achtergronden van de tuinders zijn zichtbaar op de manier waarop er wordt getuinierd en waarop de tuin is ingericht.

Zo zien we de traditionele moestuin van de senioren langzaam veranderen in nieuwe vormen van tuinieren. Bloemen, bladgroenten, fruitbomen, aardappelen, sierplanten, kruiden en andere gewassen worden in meer of mindere mate in combinatie of achtereenvolgens geteeld. Ook zien we steeds meer plantenbakken, keurig aangelegde perkjes en paadjes.

Hoewel in de doelstelling van de stichting impliciet is bepaald dat de tuinen worden uitgegeven met het oog op de teelt van eetbare gewassen, ziet het bestuur graag dat de tuinder ook geniet van een perkje bloemen in zijn tuin.

Dat de een wat meer investeert in de tuin qua tijd en geld dan de ander is waarneembaar aan het onderhoud van de tuin en de kwaliteit van het schuurtje of kasje. Vooral tijd is een factor die parten speelt bij de inzet op de tuin. Het is om deze reden dat sinds enkele jaren de standaardtuin 100m2 i.p.v. 200 m2 oppervlakte heeft.

volkstuinen-complex-culemborg